לזכרם

חלפו כבר למעלה מעשר שנים מהיום בו אבא הלך לעולמו ותקופה ארוכה עוד יותר עברה ממועד פטירתה של אמא.

רציתי להנציח זכרם ולזכור כיצד חיו ותפקדו. אולם חשתי קושי נפשי רב להתייחס אליהם בזמן עבר ולתאר אופיו ואישיותו של כל אחד מהם.

ברם הזמן חולף, אף אנוכי בנם בכורם, הגעתי לגיל שיבה וחוששני כי כדרך הטבע, זכרוני עלול להיפגע בשנים הבאות, ואת אשר עודני זוכר היום מאורחות חייהם, אתקשה מאוחר יותר לתאר.

אי לכך, לא נותרה לי ברירה אלא לנסות להעלות על הכתב קטעי זיכרונות אודותם, בתקווה כי אוכל בדרך זו לשקף מעט מאופיים וסגולותיהם.

ובהזדמנות זו:

לאחר שהתברר, עד כמה מועט הידוע למשפחתנו אודות תולדותיה, החלטתי לרשום את המידע אשר עודנו בנמצא ו/או שמור בזיכרוננו אודותם – בתקווה כי הדורות הבאים ימשיכו ויצרפו במשך הזמן קטעים נוספים אודות המשפחה.

לזכרם של הורי ז”ל, ריבה ויוסף יבנאי מתוארת תקופת התערותם בכפרנו וחייהם כפי שחווינו באותם ימים.

יאיר, 2004.

אבא ואמא